Pobierz PDF z regulaminem

Terminy zajęć w ramach Akademii Tenisowej Sporting

 1. Wszystkie treningi tenisowe dla dzieci odbywają się w terminach zgodnych z zaproponowanymi przez Państwa. Trenerzy sugerują właściwą ilość zajęć w tygodniu oraz liczebność grup, w jakich powinny się one odbywać.

Miejsce

 1. Program Akademii realizowany jest w Klubie Tenisowym SPORTING przy ulicy Św. Józefa 5 w Lesznie.

Czas

 1. Treningi dla wszystkich chętnych prowadzone są od poniedziałku do soboty w godzinach ustalonych przed rozpoczęciem zajęć. W zależności od zajęć, trening trwa od 1 do 2 godzin. Dziecko należy przywieźć na 10 minut przed rozpoczęciem treningu i odebrać w momencie jego zakończenia.

Odrabianie zajęć

 1. zajęcia można odrobić w przypadku gdy Organizator otrzymał informację o nieobecności na 24 godziny przed zaplanowanymi zajęciami. W przypadku nagłej choroby zajęcia należy odwołać telefonicznie maksymalnie do godziny 9.00 w dniu, w którym ma odbyć się trening.
 2. istnieje możliwość odrobienia trzech zajęć w ciągu sezonu zimowego i trzech w sezonie letnim.
 3. w przypadku niespełnienia powyższych ustaleń, nie przysługuje prawo do odrobienia zajęć.
 4. zajęcia uważa się za odrobione, jeżeli na umówione i zaakceptowane terminy, uczestnik nie stawia się.
 5. zajęcia, które wypadły z winy Organizatora ze względu dni wolne (święta bądź wypadki losowe)w trakcie trwaniu sezonu, zostaną odrobione w jednym z dwóch zaproponowanych terminach przez Organizatora.

Przygotowanie do zajęć

 1. Prosimy o uczestnictwo w zajęciach w odpowiednim i wygodnym stróju sportowym. Dodatkowo woda/napój nawadniający oraz ręcznik. Do dyspozycji Uczestników jest pełne zaplecze socjalne.
 2. Długie włosy powinny być upięte lub zabezpieczone czapką/daszkiem.

Sprzęt

 1. W przypadku gdy Uczetnik nie posiada własnej rakiety tenisowej w początkowym okresie nauki Klub Tenisowy Sporting zapewni sprzęt niezbędny do realizacji programu nauki tenisa. Po upływie dwóch miesięcy, Organizator doradza jaki sprzęt należy zakupić zgodnie z poziomem zaawansowania oraz wieku Uczestnika.

Punktualność

 1. Bardzo ważne jest, by zajęcia odbywały się punktualnie, więc prosimy o przybycie na 10 minut przed rozpoczęciem zaplanowanych zajęć, mając na uwadze przygotowanie się do zajęć oraz wspólną i punktualną część wstępną treningu.

Obecność rodziców podczas zajęć (dotyczy dzieci)

 1. Ze względu na swobodę w zachowaniu dziecka, budowanie autorytetu trenera oraz dyscyplinę podczas zajęć, prosimy rodziców, aby ograniczyli swoją obecność na treningu do niezbędnego minimum. Zapraszamy do naszej kawiarenki.

Opłaty za zajęcia

 1. Za zajęcia w ramach Akademii Tenisowej Sporting  w Klubie Tenisowym Sporting opiekun Uczestnika opłaca za miesiąc z góry lub za cały sezon. Wszystkie szczegóły opłat znajdują się w umowie o świadczenie usług w ramach Akademii Tenisowej Sporting.

Kontakt z uczestnikami szkolenia i rodzicami

 1. Najwygodniejszą formą kontaktu jest droga mailowa. Dotyczy ona wszystkich informacji na temat organizacji zajęć, obozów, turniejów, rozliczeń, etc.
 2. Oczywiście jesteśmy do Państwa dyspozycji w każdej innej formie, telefonicznie lub osobiście na zajęciach. Foldery reklamowe z danymi Akademii znajdują się w recepcji klubu oraz na stronie internetowej www.klubtenisowysporting.pl

Regulamin Klubu Tenisowego Sporting

 1. Każdy z uczestników kursu zobowiązany jest do zapoznania się i przestrzegania regulaminu, który udostępniony jest na tablicy informacyjnej w recepcji klubu oraz na stronie internetowej. 

Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie prawa zastrzeżone! Kopiowanie, powielanie i wykorzystywanie tekstu bez zgody autora zabronione. Wszelkie próby  kopiowania i publikowania jako własne – są zabronione.

Klub Tenisowy Sporting
Leszno, ul. 17 Stycznia 68
tel. 513 534 711, tel. 600 489 099
mail: tenis@sporting.com.pl