Jeśli lubisz grać w tenisa lub właśnie zamierzasz rozpocząć swoją przygodę z tą ekscytującą dyscypliną sportową,, członkostwo w Klubie Tenisowym Sporting to wyjątkowa oferta przeznaczona właśnie dla Ciebie!

Korzyści płynące z przynależności do Klubu Tenisowego Sporting:

  • unikalna, imienna Karta Członkowska
  • zniżki członkowskie na wynajem kortów
  • jednorazowa/darmowa godzina gry w niedzielę
  • możliwość stałej rezerwacji kortu
  • pierwszeństwo przy rezerwacji kortów
  • indywidualny plan treningowy ustalony przez trenera
  • tygodniowy karnet fitness open
  • 15% rabatu na sprzęt i akcesoria tenisowe w naszym Klubie
  • dostęp do aktualnych promocji firmy Sporting zamieszczanych na naszej stronie internetowej

Członkiem Klubu Tenisowego Sporting może zostać każda osoba pełnoletnia. Osoba niepełnoletnia może zostać członkiem Klubu za zgodą rodziców bądź opiekunów prawnych.  Jednej osobie mogą przysługiwać pojedyncze prawa członkowskie. Dokumentem legitymującym członkostwo jest imienna karta członkowska. Posiadacz karty członkowskiej Klubu Tenisowego Sporting może z niej korzystać jedynie osobiście, a jego członkostwo nie podlega przeniesieniu na inną osobę. Warunkiem członkostwa jest opłacenie rocznej składki  w wysokości 99 zł.

Akademia tenisa - członkostwo

Najmłodsi adepci Akademii Tenisowej także mogą zostać członkami naszego Klubu. Specjalnie dla nich opracowaliśmy dzienniczki umiejętności, dzięki którym łatwo będą mogli śledzić swoje postępy, a co najważniejsze świetnie się z przy tym bawić. Ponadto mamy dla nich specjalnie zaprojektowane legitymacje i koszulki członka Akademii Tenisowej. Również naszym najmłodszym adeptom z tytułu członkostwa przysługuje 15% rabatu na sprzęt i akcesoria tenisowe w naszym Klubie. Warunkiem członkostwa jest opłacenie rocznej składki  w wysokości 49 zł.

czlonkostwo

Klub Tenisowy Sporting
Leszno, ul. 17 Stycznia 68
tel. 513 534 711, tel. 600 489 099
mail: tenis@sporting.com.pl