Pobierz PDF z regulaminem

 1. Rezerwacji kortów można dokonywać osobiście w recepcji Klubu Tenisowego Sporting lub telefonicznie. Rezerwacja jest skuteczna po potwierdzeniu jej przyjęcia przez pracownika Klubu Tenisowego Sporting (SMS-em lub pisemnie).
 2. Rezerwacji można dokonywać także online poprzez stronę www.klubtenisowysporting.pl
 3. Rezerwacji pojedynczych godzin można dokonać maksymalnie na tydzień do przodu (nie dotyczy rezerwacji stałych i opłat z góry).
 4. Płatności  za rezerwacje mogą być dokonywane gotówką/kartą lub wpłatą na konto.
 5. Osoba dokonująca rezerwacji zobowiązana jest do udziału w grze.
 6. Rezerwacja stała – polegająca na zarezerwowaniu określonej  godziny i dnia tygodnia - wiąże się z wykupieniem abonamentu  na minimum 4 kolejne tygodnie.  Opłata za abonament jest pobierana  z  góry  i stanowi iloczyn  liczby  godzin oraz obowiązującej stawki.
 7. Chęć przedłużenia rezerwacji stałej na kolejny okres należy zgłosić obsłudze Klubu Tenisowego nie później niż na 1 tydzień przed zakończeniem obecnej rezerwacji. W innym przypadku nie ma gwarancji utrzymania danego terminu.
 8. Klubowicze posiadający rezerwację stałą mogą rezerwować jednorazowo dodatkowe godziny gry wg stawki obowiązującej przy rezerwacji stałej, pod warunkiem osobistego udziału w grze.
 9. Odwołanie rezerwacji powinno nastąpić nie później niż 24 godziny przed ustalonym terminem korzystania z kortów tenisowych. Odwołanie jest skuteczne tylko po potwierdzeniu jego przyjęcia przez pracownika Klubu Tenisowego Sporting poprzez SMS/mail lub pisemnie.
 10. W przypadku rezerwacji stałej, istnieje możliwość odwołania tej rezerwacji z 24-godzinnym wyprzedzeniem tylko w przypadku wykupienia rezerwacji stałej z możliwością odwołania. Istnieje wówczas  możliwość zamiany niepasującego terminu na inny po uzgodnieniu z recepcją Kortów. Takiej zmiany można dokonać maksymalnie 1 raz w miesiącu. W powyższej sytuacji pracownik zaproponuje 2 dostępne terminy w przeciągu 10 dni, z których należy wybrać jeden dogodny.
 11. W przypadku niepasującego terminu istnieje również możliwość jednorazowej zamiany gracza posiadającego stałą rezerwację  na inną osobę, za zgoda Managera Klubu Tenisowego Sporting.
 12. Za rezerwacje niewykorzystane lub nieodwołane będzie pobierana opłata jak za grę.
 13. W sytuacji nie uiszczenia wcześniejszej opłaty za wynajęcie kortu i dwukrotnego nieterminowego odwołania rezerwacji bądź nieskorzystania z zarezerwowanego kortu, skutkuje zablokowaniem możliwości dokonywania rezerwacji bezpłatnie. W sytuacji powyższej, skutecznej rezerwacji będzie można dokonać jedynie po wcześniejszym jej opłaceniu.
 14. Osoby nie regulujące zobowiązań finansowych za zarezerwowane godziny nie mogą korzystać z kortów tenisowych oraz dokonywać kolejnych rezerwacji.
 15. Jeżeli z powodu warunków atmosferycznych lub przyczyn technicznych użytkownik nie skorzysta z pełnej zarezerwowanej godziny – pokrywa koszt proporcjonalnie do wykorzystanego czasu gry. O kwotę niewykorzystanego czasu zostanie umniejszona kolejna rezerwacja.
 16. W przypadku utraty wykupionych godzin gry w ramach rezerwacji stałej z powodu awarii technicznych, braku zasilania w energię elektryczną Klientowi przysługuje przesunięcie rezerwacji na inny termin. W powyższej sytuacji pracownik zaproponuje 2 dostępne terminy w przeciągu 10  dni, z których należy wybrać jeden dogodny.
 17. W przypadku organizowania na terenie kortów imprez zamkniętych, osoby posiadające wykupiony abonament zostaną o tym poinformowane z co najmniej 3–dniowym wyprzedzeniem i w tym przypadku przysługuje przesunięcie rezerwacji na inny termin. W powyższej sytuacji pracownik zaproponuje 2 dostępne terminy w przeciągu 10  dni, z których należy wybrać jeden dogodny.
 18. Zarządzający zastrzega sobie prawo do odwołania rezerwacji z przyczyn od niego niezależnych. Klientowi przysługuje przesunięcie rezerwacji na inny termin. W powyższej sytuacji pracownik zaproponuje 2 dostępne terminy w przeciągu 10  dni, z których należy wybrać jeden dogodny.
 19. Zarządca uprawniony jest do wynajęcia kortów tenisowych innej osobie, jeśli Użytkownik nie stawi się na korcie tenisowym w ciągu 15 minut, licząc od początku terminu rezerwacji oraz nie powiadomi obsługi o możliwym spóźnieniu.

Wszelkie prawa zastrzeżone! Kopiowanie, powielanie i wykorzystywanie tekstu bez zgody autora zabronione. Wszelkie próby  kopiowania i publikowania jako własne – są zabronione.

Klub Tenisowy Sporting
Leszno, ul. 17 Stycznia 68
tel. 513 534 711, tel. 600 489 099
mail: tenis@sporting.com.pl