Pobierz PDF z regulaminem

 I. ORGANIZATOR

 1. Organizatorem rozgrywek Grand Prix Sporting jest Klub Tenisowy Sporting z siedzibą w Lesznie przy ulicy Św. Józefa 5.
 2. Koordynatorem cyklu Grand Prix Sporting z ramienia Firmy jest Paweł Barczyński.

II. MIEJSCE ORAZ ORGANIZACJA ROZGRYWEK

 1. Mecze rozgrywane w ramach Grand Prix odbywają się na obiekcie Klubu Tenisowego Sporting przy ulicy Św. Józefa 5 w Lesznie. Do dyspozycji uczestników udostępnione są korty z nawierzchnią dywanową.

III. UCZESTNICY

 1. W turnieju Grand Prix może wziąć udział każdy, bez ograniczeń wiekowych. Przyjmuje się jednak, że ze względu na bezpieczeństwo podczas gry, a także komfort i satysfakcję jaką powinni czerpać uczestnicy z udziału w turnieju, minimalny wiek, który predysponuje do uczestnictwa to 13 lat. Uczestnicy poniżej 18 roku życia muszą posiadać pisemną zgodę rodziców na udział w turnieju. Rodzice ponoszą wtedy pełną odpowiedzialność za nieletniego Uczestnika.
 2. Każdy z uczestników bierze udział w rozgrywkach ligi na własną odpowiedzialność.
 3. Uczestnicy turnieju są świadomi swego stanu zdrowia, a także ryzyka związanego z uprawianiem sportu. Udział mogą wziąć osoby bez przeciwwskazań zdrowotnych. Klub nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje i urazy powstałe w wyniku gry, jak również nie przestrzegania zasad bezpieczeństwa.
 4. Organizator nie ubezpiecza uczestników turnieju.

 IV. CZAS ROZGRYWEK ORAZ TERMINARZ

 1. Poszczególne edycje cyklu Grand Prix odbywają się w jednym roku kalendarzowym, w terminach podanych do wiadomości ogólnej przez Organizatora.
 2. Organizator ustala harmonogram rozgrywania meczów przed rozpoczęciem rozgrywek.
 3. Uczestnicy mogą między sobą modyfikować zasadny rozegrania danego meczu, np. rozpoczęcie meczu od innego stanu niż 0:0, czy też rozegrania meczu do 3 wygranych setów.

V. SYSTEM TURNIEJU

 1. Runda wstępna Grand Prix odbywa się systemem grupowym „każdy z każdym”. Runda finałowa odbywa się systemem pucharowym.
 2. Uczestnicy podzieleni zostają na 2 grupy wiekowe – 1 do 55 lat, 2 grupa powyżej 55 lat i rozgrywki prowadzone są w osobnych klasyfikacjach.
 3. Zwycięzca meczu otrzymuje do tabeli 2 punkty, a przegrany nie otrzymuje żadnego.
 4. Organizator będzie udostępniał aktualną tabelę, po rozegraniu 1 serii meczów grupowych.
 5. W przypadku równej ilości punktów w tabeli w pierwszej kolejności decyduje:
  - bezpośredni pojedynek
  - wyższa różnica setów (wygrane/przegrane)
  - wyższa różnica gemów (wygrane/przegrane)
  - dodatkowy mecz
 6. Po zakończonym turnieju Uczestnicy otrzymują punkty do klasyfikacji generalnej:
  * 1 - 24 punkty
  * 2 - 20 punktów
  * 3-4 - 16 punktów
  * 5-8 - 12 punktów
  * 9-16 - 6 punktów
  * 17-32 - 2 punkty
 7. Klasyfikacje generalne cyklu Grand Prix Sporting zostaną podane do wiadomości publicznej po zakończonym turnieju poprzez stronę www.klubtenisowysporting.pl oraz facebook www.facebook.com/klubtenisowysporting.

VI. ROZGRYWANIE MECZÓW

 1. Mecze rozgrywane są zgodnie z przepisami Polskiego Związku Tenisowego (PZT), opracowanymi na podstawie przepisów wydanych przez Międzynarodową Federację Tenisową (ITF) do dwóch wygranych setów. Organizator udostępni zainteresowanym uczestnikom treść w/w przepisów.
 2. Organizator nie zapewnia obsługi sędziowskiej podczas meczów. Przyjmuje się, że mecze rozgrywane są bez udziału sędziego głównego, na zasadzie sędziowania przez samych uczestników rozgrywających mecz. Podstawowe zasady obowiązujące w przypadku sędziowania bez sędziego głównego zostaną udostępni one przez Organizatora w odrębnym opracowaniu.
 3. W przypadku gdy stan meczu w setach wynosi 1:1, uczestnicy ustalają czy o rozstrzygnięciu meczu zadecyduje trzeci set, czy też tie-break (do 10 punktów, z wymaganą dwupunktową przewagą).
 4. Pilnowanie porządku punktowego w gemie leży po stronie podającego, który po każdej zakończonej piłce powinien w sposób słyszalny i zrozumiały dla drugiego uczestnika podać bieżący stan punktów w gemie, a po jego zakończeniu, również bieżący stan gemów w secie.
 5. Podając bieżący stan punktowy gemów, setów, czy meczu, zawsze jako pierwszy powinien być podany stan punktowy podającego. Na przykład, ogłaszając rezultat 30:15, 30 to liczba punktów podającego, 15 to liczba punktów odbierającego podanie. Organizator udostępni kartę wyników, na której Uczestnicy wpisywać będą bieżące wyniki wraz z końcowym. Podpisana karta wyników przez Uczestników musi zostać przekazana Organizatorowi rozgrywek. Mecz nie może zakończyć się wynikiem remisowym. Po upływie regulaminowego czasu (w okresie jesienno-zimowym) gdy wynik jest remisowy, należy dograć kolejnego gema, by mecz mógł zostać rozstrzygnięty na korzyść jednego z uczestników.
 6. Podczas rozgrywania tie-break’a, przy zmianie podania, podający powinien podać bieżący stan punktowy patrząc od jego strony, a następnie od strony odbierającego, na którego przechodzi podanie. Na przykład, podający powinien ogłosić wynik 5:3, a zaraz po nim 3:5.
 7. Organizator zapewnia Uczestnikom piłki do rozgrywania meczów.
 8. Podczas rozgrywania meczu uczestników obowiązuje kompletny strój będący standardem dla tej dyscypliny oraz zgodnie z Regulaminem Klubu Tenisowego Sporting.

VII. OPŁATY

 1. Jednorazowa opłata z tytułu uczestnictwa w danej edycji cyklu Grand Prix Sporting wynosi 30 w do dnia poprzedzającego zawody, a w dniu zawodów 40 złotych.
 2. Istnieje możliwość dołączenia do Grand Prix w trakcie ich trwania. Opłata z tytułu Uczestnictwa jest zgodna z Regulaminem turnieju.
 3. Rezygnacja przez uczestnika z dalszego udziału w rozgrywkach w trakcie trwania ligi tenisowej nie powoduje zwrotu kosztów z tytułu uczestnictwa, zgodnych z regulaminem rozgrywek.

VIII. REGULAMIN GRAND PRIX SPORTING

 1. Regulamin turnieju jest ustanawiany oraz publikowany przez Organizatora.
 2. Obowiązuje również Regulamin ogólny Klubu.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian regulaminu, jednak mogą się one odbywać w trakcie trwania edycji, chyba że w równym stopniu dotyczą wszystkich uczestników.
 4. Uczestnicy zgłaszając swój udział w Grand Prix Sporting automatycznie potwierdzają akceptację regulaminu rozgrywek.

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizator sprawuje nadzór nad prawidłowym przebiegiem rozgrywek ligi oraz rozstrzyga kwestie sporne wynikające z prowadzenia rozgrywek.
 2. Wszelkie prawa zastrzeżone! Kopiowanie, powielanie i wykorzystywanie tekstu bez zgody autora zabronione. Wszelkie próby  kopiowania i publikowania jako własne – są zabronione.

 

Klub Tenisowy Sporting
Leszno, ul. 17 Stycznia 68
tel. 513 534 711, tel. 600 489 099
mail: tenis@sporting.com.pl