Pobierz PDF z regulaminem

 I.  ORGANIZATOR

1. Organizatorem rozgrywek Amatorskiej Ligi Tenisowej jest Klub Tenisowy Sporting z siedzibą w Lesznie przy ulicy Św. Józefa 5.

2. Koordynatorem Ligi Tenisowej z ramienia Firmy jest Paweł Barczyński.

II.  MIEJSCE ORAZ ORGANIZACJA ROZGRYWEK

1. Mecze rozgrywane w ramach ligi odbywają się na obiekcie Klubu Tenisowego Sporting przy ulicy Św. Józefa 5 w Lesznie. Do dyspozycji uczestników ligi udostępnione są korty z nawierzchnią dywanową.

2. Mecze rozgrywane w ramach ligi odbywać się będą w terminach ustalonych w porozumieniu z Uczestnikami w godzinach funkcjonowania obiektu tenisowego.

3. W przypadku zakończenia meczu przed upływem pełnych godzin, pozostały czas można wykorzystać w dowolny sposób ustalony wspólnie przez uczestników za porozumieniem z Organizatorem.

Osobą odpowiedzialną za dokonanie rezerwacji jest Uczestnik z niższej pozycji w rankingu.

III.  CZAS ROZGRYWEK ORAZ TERMINARZ

1. Rozgrywki ZIMOWEJ LIGI TENISOWEJ SPORTING trwają od 19 GRUDNIA 2015 do 30 MARCA 2016.

2. DO DNIA 18 GRUDNIA 2015 ZOSTANĄ STWORZONE GRUPY LIGI TENISOWEJ.

2. Organizator ligi ustali harmonogram rozgrywania meczów przed rozpoczęciem rozgrywek.

3. Termin rozegrania meczu powinien być ustalony na co najmniej 2 dni wcześniej i z założenia nie podlega on zmianom. W przypadku wystąpienia zdarzeń losowych, które uniemożliwiają rozegranie meczów w umówionym terminie, może on być zmieniony za zgodą obojga Uczestników.

4. Uczestnicy mogą między sobą modyfikować zasady rozegrania danego meczu, np. rozpoczęcie meczu od innego stanu niż 0:0, czy też rozegrania meczu do 3 wygranych setów.

IV.  SYSTEM ROZGRYWEK LIGI

1. LIGI TENISOWE SKŁADAĆ SIĘ BĘDĄ Z 8 OSÓB (OSTATNIA LIGA MOŻE BYĆ NIEKOMPLETNA)

2. W przypadku, gdy ostatnia liga nie jest kompletna, istnieje możliwość dopisania do niej nowej osoby w trakcie trwania rozgrywek.

3. Mecze w każdej z lig  odbywają się systemem „każdy z każdym”. Przed rozpoczęciem rozgrywek Organizator poda do wiadomości wszystkich Uczestników proponowane terminy poszczególnych kolejek spotkań. Modyfikacje w tym zakresie możliwe są jedynie za zgodą Organizatora.

O przydziale do ligi decydować będzie miejsce zajęte W poprzedniej edycji Ligi Tenisowej Sporting

4. Rozgrywki ligowe składać się będą z dwóch sezonów.

     1. I sezon 19.12.2015 r. – 07.02.2016 r.

     2. II sezon 08.02.2016 r. – 27.03.2016 r.

7. Umówienie się zawodników na mecz możliwe jest poprzez kontakt osobisty, telefoniczny lub mailowy.

8. Przed umówionym meczem zawodnicy zobowiązani są zgłosić swoją obecność w recepcji klubu tenisowego Sporting

9. Każdy z zawodników decydujących się na udział w  lidze zobowiązany jest wyrazić zgodę na udostępnienie kontaktowego numeru telefonu i adresu mailowego. Numery telefonów kontaktowych oraz adresy mailowe dostępne będą w recepcji Klubu tenisowego Sporting.

10. Na mniej niż dwadzieścia cztery godziny przed ustalonym terminem spotkania, odwołanie meczu przez jednego z graczy równoznaczne jest z przyznaniem walkowera drugiemu zawodnikowi.

11. W trakcie trwania sezonu można zagrać z danym zawodnikiem tylko raz. Maksymalnie zawodnik może rozegrać siedem meczów w sezonie.

12. Przyznanie walkowera równoznaczne jest z zapisaniem wyniku 6:0,6:0.

13. Mecz zakończony kreczem przez jednego z graczy oznacza zapisanie końcowego wyniku spotkania poprzez przyznanie pozostałych gemów przeciwnikowi (przykład: mecz X-Y wynik meczu 6:1,1:2 i następuje krecz zawodnika Y, końcowy wynik meczu 6:1,6:2 dla zawodnika X)

14. Za mecze przyznawane będą punkty.

15. W zależności od ligi, w której występują zawodnicy, będą przyznawane zróżnicowane ilości punktów za: wygranie meczu, wygranie seta w przegranym meczu, za udział w przegranym meczu, wygranie poprzez walkower.

16. Punktacja jest następująca:

    1. W I LIDZE:

- za wygranie meczu (również poprzez walkower): 6 punktów,

- za wygranie seta w przegranym meczu: 4 punkty,

- za udział w przegranym  meczu: 3 punkty.

- za przegrany mecz walkowerem: 0 punktów

    2. W II LIDZE:

- za wygranie meczu (również poprzez walkower) 5 punktów,

- za wygranie seta w przegranym meczu 3 punkty,

- za udział w przegranym  meczu 2 punkty.

- za przegrany mecz walkowerem: 0 punktów.

    3. W III LIDZE:

- za wygranie meczu (również poprzez walkower) 4 punktów,

- za wygranie seta w przegranym meczu 2 punkty,

- za udział w przegranym  meczu 1 punkty.

- za przegrany mecz walkowerem: 0 punktów.

17. Na podstawie przyznawanych punktów stworzony będzie ranking w ramach ligi. Po zakończeniu sezonu jeden zawodnik z najmniejszą ilością punktów w lidze spadać będzie do niższej ligi (oprócz ostatniej), a jeden z największą ilością punktów w lidze awansować będzie do wyższej ligi (poczynając od III ligi). Zawodnicy z 7 miejsca oraz 2 w swoich ligach rozegrają mecz barażowy o awans/utrzymanie w lidze.

18. Na podstawie punktów osiągniętych przez zawodników w ramach lig w ciągu trwania rozgrywek, stworzony zostanie Ranking Generalny na który składać się będą punkty wszystkich zawodników ze wszystkich lig.

19. Czwórka zawodników, która po skończonym cyklu dwóch sezonów uzyskała największą ilość punktów na podstawie Rankingu Generalnego (niezależnie od ligi, w której zawodnicy skończyli rozgrywki) oraz czterech wyłonionych z meczów barażowych pomiędzy zawodnikami, którzy zajęli miejsca 5 z 12, 6 z 11, 7 z 10, 8 z 9 rozegra turniej Masters.

20. W turnieju Masters zawodnicy zostają podzieleni na dwie grupy. Rozstawieni zostaną dwaj najwyżej sklasyfikowani gracze w rankingu generalnym (stan na koniec dnia 27.03.2016r.) Pozostali gracze zostają dolosowani (w tym zwycięzcy baraży).

21. Turniej Masters rozegrany będzie w po zakończeniu drugiej rundy sezonu zimowego.

V.  NAGRODY

1. Zwycięzcy poszczególnych lig w każdym z 2 sezonów otrzymają nagrody w postaci bonów upominkowych na kwotę 50 złotych do wykorzystania na wszystkie produkty w sklepach Sporting lub w Klubie Tenisowym Sporting.

Dodatkowo zwycięzcy Turnieju Masters otrzymają bony na kwotę:

  • 200 złotych za I miejsce
  • 100 złotych za II miejsce
  • 50 złotych za III miejsce

3. Organizator będzie udostępniał aktualny ranking po każdej kolejce poprzez stronę www.klubtenisowysporting.pl oraz na facebooku www.facebook.com/klubtenisowysporting

4. W przypadku równej ilości punktów w rankingu w poszczególnej lidze oraz rankingu generalnym w pierwszej kolejności decydują:

   - bezpośredni pojedynek

   - wyższa różnica setów (wygrane/przegrane)

   - wyższa różnica gemów (wygrane/przegrane)

   - dodatkowy mecz

VI.  UCZESTNICY

1. W rozgrywkach ligi może wziąć udział każdy, bez ograniczeń wiekowych. Przyjmuje się jednak, że ze względu na bezpieczeństwo podczas gry, a także komfort i satysfakcję jaką powinni czerpać uczestnicy z udziału w rozgrywkach ligi, minimalny wiek, który predysponuje do uczestnictwa w rozgrywkach ligi to 13 lat. Uczestnicy poniżej 18 roku życia muszą posiadać pisemną zgodę rodziców na udział w rozgrywkach Ligi Tenisowej. Rodzice ponoszą wtedy pełną odpowiedzialność za nieletniego Uczestnika.

2. Każdy z uczestników bierze udział w rozgrywkach ligi na własną odpowiedzialność.

3. Uczestnicy rozgrywek są świadomi swego stanu zdrowia, a także ryzyka związanego z uprawianiem sportu. Udział w Lidze Tenisowej Sporting mogą wziąć osoby bez przeciwskazań zdrowotnych. Klub nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje i urazy powstałe w wyniku gry, jak również nie przestrzegania zasad bezpieczeństwa.

4. Organizator nie ubezpiecza uczestników ligi.

5. W przypadku gdy dany uczestnik w trakcie trwania edycji zaprzestanie dalszego udziału w rozgrywkach oraz nie zgłosi, ani nie wyjaśni przyczyn swojej decyzji Organizatorowi, zostanie automatycznie wykreślony z grona uczestników ligi tenisowej.

VII.  ROZGRYWANIE MECZÓW

1. Mecze rozgrywane są zgodnie z przepisami Polskiego Związku Tenisowego (PZT), opracowanymi na podstawie przepisów wydanych przez Międzynarodową Federację Tenisową (ITF) do dwóch wygranych setów. Organizator udostępni zainteresowanym uczestnikom treść w/w przepisów.

2. Organizator nie zapewnia obsługi sędziowskiej podczas meczów. Przyjmuje się, że mecze rozgrywane są bez udziału sędziego głównego, na zasadzie sędziowania przez samych uczestników rozgrywających mecz. Podstawowe zasady obowiązujące w przypadku sędziowania bez sędziego głównego zostaną udostępnione przez Organizatora w odrębnym opracowaniu.

3. W przypadku gdy stan meczu w setach wynosi 1:1, uczestnicy ustalają czy o rozstrzygnięciu meczu zadecyduje trzeci set, czy też tie-break (do 10 punktów, z wymaganą dwupunktową przewagą).

4. Pilnowanie porządku punktowego w gemie leży po stronie podającego, który po każdej zakończonej piłce powinien w sposób słyszalny i zrozumiały dla drugiego uczestnika podać bieżący stan punktów w gemie, a po jego zakończeniu, również bieżący stan gemów w secie.

5. Podając bieżący stan punktowy gemów, setów, czy meczu, zawsze jako pierwszy powinien być podany stan punktowy podającego. Na przykład, ogłaszając rezultat 30:15, 30 to liczba punktów podającego, 15 to liczba punktów odbierającego podanie. Organizator udostępni kartę wyników, na której Uczestnicy wpisywać będą bieżące wyniki wraz z końcowym. Podpisana karta wyników przez Uczestników musi zostać przekazana Organizatorowi rozgrywek.

Mecz nie może zakończyć się wynikiem remisowym. Po upływie regulaminowego czasu (w okresie jesienno-zimowym) gdy wynik jest remisowy, należy dograć kolejnego gema, by mecz mógł zostać rozstrzygnięty na korzyść jednego z uczestników.

6. Podczas rozgrywania tie-break’a, przy zmianie podania, podający powinien podać bieżący stan punktowy patrząc od jego strony, a następnie od strony odbierającego, na którego przechodzi podanie. Na przykład, podający powinien ogłosić wynik 5:3, a zaraz po nim 3:5.

7. Organizator nie zapewnia uczestnikom piłek do rozgrywania meczów. Piłki organizują sobie uczestnicy we własnym zakresie. Przyjmuje się, że kwestię piłek do rozegrania meczu powinien poruszyć uczestnik, który nawiązał kontakt w celu umówienia meczu z drugim uczestnikiem.

8. Jeżeli oboje uczestnicy zgłaszają własne propozycje odnośnie piłek, wówczas powinno się wybrać piłki nowe lub te, które są w lepszym stanie. Uczestnik ma prawo odmówić rozegrania meczu piłkami zaproponowanymi przez drugiego uczestnika, jeżeli te według jego oceny są już w takim stanie, że nie nadają się do użytku zgodnego z ich przeznaczeniem lub jeżeli zaproponowane piłki przeznaczone są do stosowania na innej nawierzchni. W takiej sytuacji, uczestnik który odmówił rozegrania meczu piłkami zaproponowanymi przez drugiego uczestnika, jest zobowiązany do zapewnienia odpowiednich piłek.

9. Podczas rozgrywania meczu uczestników obowiązuje kompletny strój będący standardem dla tej dyscypliny oraz zgodnie z Regulaminem Klubu Tenisowego Sporting.

VIII.  OPŁATY

1. Jednorazowa opłata z tytułu uczestnictwa w lidze wynosi 50 złotych płatna w momencie zgłoszenia się do rozgrywek.

2. Istnieje możliwość dołączenia do ligi w trakcie ich trwania. Opłata z tytułu Uczestnictwa jest zgodna z Regulaminem rozgrywek.

3. Opłata za wynajem kortów tenisowych dla uczestników ligi jest pomniejszona o 10 zł od ceny  zgodnej z aktualnym cennikiem Klubu Tenisowego Sporting.

4. Rezygnacja przez uczestnika z dalszego udziału w rozgrywkach w trakcie trwania ligi tenisowej nie powoduje zwrotu kosztów z tytułu uczestnictwa, zgodnych z regulaminem rozgrywek.

IX.  REGULAMIN ROZGRYWEK AMATORSKIEJ LIGI TENISOWEJ SPORTING

1. Regulamin rozgrywek ligi jest ustanawiany oraz publikowany przez Organizatora.

2. Obowiązuje również Regulamin rezerwacji kortów tenisowych oraz Regulamin ogólny Klubu.

3. Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian regulaminu, jednak mogą się one odbywać w trakcie trwania edycji, chyba że w równym stopniu dotyczą wszystkich uczestników.

4. Uczestnicy zgłaszając swój udział w rozgrywkach ligi automatycznie potwierdzają akceptację regulaminu rozgrywek.

X.  POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Organizator sprawuje nadzór nad prawidłowym przebiegiem rozgrywek ligi oraz rozstrzyga kwestie sporne wynikające z prowadzenia rozgrywek.
2. Wszelkie prawa zastrzeżone! Kopiowanie, powielanie i wykorzystywanie tekstu bez zgody autora zabronione. Wszelkie próby  kopiowania i publikowania jako własne – są zabronione.

Klub Tenisowy Sporting
Leszno, ul. 17 Stycznia 68
tel. 513 534 711, tel. 600 489 099
mail: tenis@sporting.com.pl